Paviršinis metalo kietinimas boru

METALO TECHNOLOGIJOS UAB naudojami metodai, pagerinantys mažai legiruoto, nedidelį kiekį boro savyje turinčio plieno užgrūdinamumą yra patvirtinti ekspertizių, atliktų norint išsiaiškinti dėsningumus, būdingus naudojant mikropriedus ir terminio apdirbimo technologinių parametrų skirtingumus. Jų skirtumai gana ženkliai pakeičia geležies pagrindu sukurtų metalo lydinių susiformavimo struktūrą ir jų fizikines savybes. Šios savybės ženkliai skiriasi nuo įprastinio grūdinto konstrukcinio plieno parametrų.

Šie metodai iš esmės patvirtinti eksperimentinių tyrimų rezultatais, gautais vykdant grūdinimo proceso modeliavimą lydiniuose, kurių pagrindas yra pagal formulę Fe — C — B.

Eksperimentai patvirtina, kad optimalus boro kiekis pliene yra glaudžiai susijęs su austenitizavimu aukštoje temperatūroje ir po to vykdomo ataušinimo greičiu. Taipogi bendrovės atliekami konstrukcinio plieno grūdinimo darbai nuosekliai atsižvelgiant į ekspertų pateiktas išvadas, kas garantuoja segregacinį boro fizinio pobūdžio poveikį plieno struktūros farmavimesi.

Plieno mikrolegiravimas boru sumažina jo pleišėjimo tikimybę grūdinimo proceso metu. Tai ypač aktualu klientams, kurių naudojamos gamybinės linijos ir jų atskiri mazgai darbinio proceso metu turi dideles apkrovas, esant daugiatūkstantiniams ciklams, ypač tiems, kurie vykdo nepertraukiamos gamybos procesą.

Tyrimai, patvirtinti bandymų su mažai legiruotais Fe — В lydyniais rodo, kad lydinio struktūra keičiasi iki tam tikro prisodrinimo boru kietajame tirpale, kas įtakoja lydinio tvirtumą. Šių procesų eigoje grūdinamo plieno savybėms nemažą įtaka sudaro ir temperatūrinių režimų įvairovė, o taip pat skirtingo atšaldomojo skysčio naudojimas. Geresnėms, nei įprastinės sąvybėms pasiekti gali būt naudojamos techninės alyvos, kartu taikant ir daugiaciklį metalo grūdinimą.

Mašinų gamybos pramonėje naudojamų plienų viena iš esminių sąvybių – plieno tąsumas, esant didelėms detalės (gaminio) smūginėms apkrovoms (dideliam ciklų kiekiui). Šią plieno sąvybę taipogi galima kesti, tinkamai parinkus grūdinamo gaminio proceso trukmę skirtingose jo fazėse, bei atšaldomosios fazės medžiagą.

Grūdinamų plieno gaminių savybių įvairovė gali būt taikoma kiekvienam klientui individualiai, atsižvelgiant į jo pageidaujamas technines charakteristikas, gamybos ciklo pobūdį bei originalių gaminių fizikines charakteristikas (specifikacijas).

METALO TECHNOLOGIJOS UAB teikia garantijas kiekvienai atskirai pagamintai ar atnaujintai (suremontuotai) detalei, priklausomai nuo jos eksploatacijos sąlygų ypatumų, jei tik klientas laikosi mūsų specialistų pateiktų rekomendacijų.

Detalios informacijos apie gamyboje naudojamas metalinių detalių paviršiaus kietinimo technologijas, jų galimybes, detalių remonto ir renovavimo sąlygas galite klausti telefonais, nurodytais skirsnyje Kontaktai.

Taip pat vykdome prekybą standartinėmis medienos, šiaudų, padangų smulkinimo įrangos dylančiomis detalėmis (peiliai, plaktukai, roleriai) ir kita paklausia žemės ūkio mašinų įranga, agregatais ir mazgais.

Užsakymai priimami biure ir elektroninėmis komunikacijos priemonėmis: el. paštu, faksu ar užpildžius užklausos formą šiame tinklalapyje.